Przyjmowanie skarg i wniosków

              Przyjmowanie skarg i wniosków reguluje Zarządzenie nr 10/2021

Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Domaszkowie z dnia 04.01.2021roku.

               Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Domaszkowie

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w piątki w godzinach 9.00-11.00

Opublikowano:
13.12.2023 (08:41)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 14.04.2020
Ilość wyświetleń: 1 497