Przetargi

Zamówienia Publiczne udzielane są na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity -  Dz.. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
Członków Komisji powołuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 82, poz. 743).

Protokół z przeprowadzonego postępowania dotyczącego "Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Domaszkowie"

  

Nie ma pozycji spełniających te kryteria
Opublikowano:
20.09.2023 (09:00)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 14.02.2022
Ilość wyświetleń: 31 263