Sprawozdania finansowe za rok 2022 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2

SPRAWOZDANIE finansowe za rok 2022 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2

1.Bilans

2. Informacja dodatkowa

3. Informacja dodatkowa KOREKTA

4. RZiS

5. Wyciąg z danych zawartych w inf. dodatkowej

6. ZZF

Opublikowano:
10.05.2023 (08:53)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 09.05.2022
Ilość wyświetleń: 630