Sprawozdania finansowe za 2022 rok Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1

SPRAWOZDANIE za  2022 rok Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1

1.Bilans

2. Informacja dodatkowa

3. Informacja dodatkowa KOREKTA

4. RZiS

5. Wyciąg z danych zawartych w inf. dodatkowej

6. ZZF

7. ZZF KOREKTA

Opublikowano:
10.05.2023 (08:52)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 06.05.2020
Ilość wyświetleń: 1 797