Oferty Pracy

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Domaszkowie ponawia ogłaszenie o  naborze na stanowisko:

1. Wychowawcy

Ogłoszenie

2. Opiekun dziecięcy

Opiekun dziecięcy

Opublikowano:
25.07.2022 (14:21)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 06.10.2020
Ilość wyświetleń: 4 505