Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Domaszkowie

Regulamin Organizacujny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Domaszkowie

str.1, str.2, str.3 , str.4, str.5 ,str.6 ,str.7 , str.8 ,str.9 , str.10, str.11

Zmiany w sprawie Uchwały nr 210/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkieho z dnia 09.12.2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Domaszkowie

Uchwała 119

Schemat Organizacyjny

Uzasadnienie

podpisy , podpisy

Opublikowano:
07.07.2022 (14:03)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 25.05.2022
Ilość wyświetleń: 667