Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Domaszkowie

Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Domaszkowie:

str.1str.2 , str.3 , str.4 , str.5 , str.6 , str.7 , str.8 , str.9 , str.10 , str.11 , str.12 , schemat organizacyjny 1

str.13 , str.13a Uchwała 88 , str.13b Schemat Organizacyjny 2 , str.14, str.15

Zmiany Uchwały nr 209/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09.12.2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Domaszkowie

Uchwała 118

Uchwała str.2

Schemat organizacyjny

Uzasadnienie

podpisy, podpisy

Opublikowano:
07.07.2022 (13:54)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 01.06.2022
Ilość wyświetleń: 792