To jest wersja archiwalna z dnia 14.02.2022 (14:51) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Przetargi

Zamówienia Publiczne udzielane są na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity -  Dz.. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
Członków Komisji powołuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 82, poz. 743)

   Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie ogłasza protokoły z przeprowadzonego postepowania dotyczącego zakupu węgla kamiennego w asortymencie groszek:

1. Protokół z przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia węgla do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1.

2. Protokół z przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia węgla do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 .

Opublikowano:
14.02.2022 (14:51)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 14.02.2022
Ilość wyświetleń: 30 134