Stan jednostki

           Historia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie ( do dnia 31.12.2020 roku pod nazwą Dom Dziecka w Domaszkowie) jest wyjątkowo bogata. Budynek wzniesiony najprawdopodobniej w 1936 r. pełnił pierwotnie funkcję internatu dla niemieckich dziewcząt przygotowujących się do dorosłego życia a następnie funkcję sanatorium dla niemieckich żołnierzy.
          Po działaniach wojennych w 1946 r. gdy opieka nad dzieckiem osieroconym spoczywała w rękach duchowieństwa, siostry zakonne prowadziły w tym budynku Dom Wczasów Dziecięcych, natomiast po umocnieniu się państwa ludowego i poprawie sytuacji ekonomicznej kraju, Resort Oświaty zajął się organizowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci od 3 do 18 lat (Domy Dziecka) a Resort Zdrowia organizacją placówek dla dzieci do lat 3 (Domy Małego Dziecka).
          1 maja 1951 r. powołano Państwowy Dom Dziecka w Domaszkowie, który po reformach ustrojowych od 2000 roku przestał być placówką oświatową i stał się socjalizacyjną placówką Resortu Pomocy Społecznej.
          Na przełomie sześćdziesięciu lat Dom przeszedł wiele przeobrażeń, remontów i modernizacji. Budynek główny, trzykondygnacyjny położony jest na ogrodzonej działce o powierzchni 1,3 ha. Budynek jest podpiwniczony a pomieszczenia piwniczne zagospodarowane są na kotłownię, magazyny warzywne i opałowe oraz hydrofornię. 
          Na pierwszym poziomie budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, pokój pedagoga i wychowawców, pokój terapeutyczny, socjalny i archiwum, węzeł sanitarny z natryskiem i umywalniami dla dzieci oraz toaleta dla chłopców. Tu znajduje się też przestronna świetlica i jadalnia oraz kuchnia główna, zaś zaplecze kuchenne i pralnicze znajduje się w części dobudowanej.
           Drugi i trzeci poziom budynku zagospodarowany jest wyłącznie dla życia codziennego dzieci. Druga kondygnacja to 9 sypialni, 3 aneksy kuchenne, 3 łazienki i toaleta dla dziewcząt, zaś na trzecim poziomie znajdują się 2 sypialnie, pokój do cichej nauki, pokój dla dzieci chorych, pokój gościnny, wc oraz schowki magazynowe poszczególnych grup wychowawczych. 
            Obecna ilość pomieszczeń w pełni zaspakaja potrzeby dla realizacji zadań statutowych placówki. Na jednego podopiecznego przypada powyżej 5m² powierzchni mieszkalnej.
             Budynek główny otoczony jest dziedzińcem wyłożonym kostką betonową z rabatkami i klombami oraz z wyodrębnionym parkingiem samochodowym. Wokół dziedzińca ustawione są ławki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Plac za dziedzińcem zagospodarowany jest na boisko do gry w piłkę nożną i siatkową, plac zabaw dla najmłodszych oraz miejsce do rekreacji z altaną ogrodową i stołem tenisowym. 
             W budynku gospodarczym znajdują się 2 pomieszczenia garażowe, warsztat konserwatora oraz pomieszczenia magazynowe.
             Budynki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie jak i otaczający je teren znajdują się w dobrym stanie technicznym, higienicznym i sanitarnym oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wymogi obowiązującego standardu opieki i wychowania.

Opublikowano:
07.05.2021 (13:36)
Monika Cebulak
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 26.01.2011
Ilość wyświetleń: 8 938