Struktura własnościowa i majątek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Domaszkowie jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego, nie posiadającą osobowości prawnej.

Do realizacji zadań statutowych placówka wykorzystuje nieruchomość będącą własnością Powiatu Kłodzkiego a oddaną w trwały zarząd Decyzją Nr 1 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 maja 2011 r.

W skład mienia wchodzi:
1. Nieruchomość położona w Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej 15 w skład której wchodzi:
- działka o powierzchni 13063 m³,
- budynek główny o powierzchni użytkowej 985 m² i kubaturze 4840 m³,
- budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 116,2 m² i kubaturze 386,70 m³.

Wartość nieruchomości wynosi 337 187 zł. (stan na 31.12.2018 r.)             
2. Ruchomości i inne środki trwałe o łącznej wartości 300 414 zł. (stan na 31.12.2018 r.)

Opublikowano:
07.05.2021 (13:29)
Monika Cebulak
Autor: Anna Radkiewicz
Utworzono: 25.10.2016
Ilość wyświetleń: 4 744