Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelką korespondencję można składać:
- osobiście w sekretariacie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR 1 w Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej 15,
    w godzinach od 8.30 do 14.30 od poniedziałku do piątku
- za pośrednictwem poczty na adres: 
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NR 1 w Domaszkowie
    ul. Międzyleska 15
    57-522 Domaszków

- faksem na numer: 74 813 20 25

   1.  O sposobie załatwiania sprawy Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR 1w Domaszkowie powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 
   2.  Osoby zainteresowane osobistym kontaktem z Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR1 w Domaszkowie proszone są o uprzednie telefoniczne umówienie się.
   3.  W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR 1 w Domaszowie przyjmuje wychowanków od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
   4.  W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR 1 w Domaszkowie przyjmuje interesantów w piatki w godzinach od 09.00 do 11.00. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Referent.  
   5.  Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR 1 w Domaszkowie w terminach wynikających z Zarządzenia 10/2021 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR 1 w Domaszkowie z dnia 04.01.2021 roku.

W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego za pomocą ePUAP należy zarejestrować się na elektronicznej platformie pod adresem epuap.gov.pl a po założeniu konta zalogować się, sporządzić pismo i po elektronicznym podpisaniu przesłać do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR 1  w Domaszkowie.

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego.

2. Następnie klikamy: załatw sprawę.

3. W polu Ustaw/ zmień adresata wpisujemy: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NR 1 w Domaszkowie.

4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat (klikamy w niego myszką).

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli Profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może złozyc każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl. Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urządach i instytucjach. Pełna lista "punktów potwierdzajacych" udostepniona jest na stronie : Strona główna ePUAP - POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY - Znajdź punkt potwierdzający.

Opublikowano:
11.03.2021 (11:24)
Monika Cebulak
Autor: Anna Radkiewicz
Utworzono: 23.09.2016
Ilość wyświetleń: 5 221