bip.gov.pl
A A A K
BIP

Aktualności

Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej NR 1 w Domaszkowie informuje,

że od dnia 01 stycznia 2021 roku Dom Dziecka w Domaszkowie zmienił nazwę  na:

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Domaszkowie.

Informujemy również, że od 01.01.2021 roku powstała nowa placówka :

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkowie przy ul. Międzyleska 15A, 57-522 Domaszków

Placówki są kierowane przez Dyrektora mgr Monikę Bielską.