bip.gov.pl
A A A K
BIP

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelką korespondencję można składać:
- osobiście w sekretariacie Domu Dziecka w Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej 15,
    w godzinach od 8.30 do 14.30 od poniedziałku do piątku
- za pośrednictwem poczty na adres: 
    Dom Dziecka 
    ul. Międzyleska 15
    57-522 Domaszków
- faksem na numer: 74 813 20 25
- pocztą elektroniczną na adres: dd-domaszkow@wp.pl
             O sposobie załatwiania sprawy Dyrektor placówki powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 
             Osoby zainteresowane osobistym kontaktem z Dyrektorem placówki proszone są o uprzednie telefoniczne umówienie się.
             W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje wychowanków od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
             W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów w piatki w godzinach od 09.00 do 11.00. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Dział Administracyjno-Organizacyjny.  
             Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor w terminach wynikających z Zarządzenia 11/2019 Dyrektora Domu Dziecka w Domaszkowie z dnia 27.12.2019 roku

W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego za pomocą ePUAP należy zarejestrować się na elektronicznej platformie pod adresem epuap.gov.pl a po założeniu konta zalogować się, sporządzić pismo i po elektronicznym podpisaniu przesłać do Domu Dziecka w Domaszkowie.

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego.

2. Następnie klikamy: załatw sprawę.

3. W polu Ustaw/ zmień adresata wpisujemy: Dom Dziecka w Domaszkowie.

4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat (klikamy w niego myszką).

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli Profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może złozyc każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl. Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urządach i instytucjach. Pełna lista "punktów potwierdzajacych" udostepniona jest na stronie : Strona główna ePUAP - POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY - Znajdź punkt potwierdzający.

Opublikowano:
20.08.2020 (10:49)
Monika Cebulak
Autor: Anna Radkiewicz
Utworzono: 23.09.2016
Ilość odsłon: 4 635