bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.07.2020 (13:40) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Kierownictwo i kompetencje

          Domem Dziecka w Domaszkowie kieruje jednoosobowo Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego.
          Dyrektor zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu Kłodzkiego jest umocowany w granicach zwykłego zarządu do wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem działalności statutowej Domu Dziecka w Domaszkowie.              
           Zapewniając prawidłowe funkcjonowanie placówki Dyrektor dysponuje przyznanymi    
w budżecie powiatu środkami finansowymi.
           W celu prowadzenia działalności statutowej Dyrektor korzysta z nieruchomości oddanej w trwały zarząd Decyzją  Nr 1 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z  dnia 10 maja 2011 r. Obowiązki i uprawnienia Dyrektora wynikają z Kodeksu Pracy i przepisów szczegółowych. Dyrektor Domu Dziecka w Domaszkowie kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę placówki. W celu realizacji zadań placówki, Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne w formie zarządzeń, decyzji, regulaminów i instrukcji podlegających ewidencji w placówce.

Dyrektor placówki - mgr Monika Bielska

Główny Księgowy - Maria Jamrozik

Samodzielny Referent - Monika Cebulak

Pedagog - mgr Monika Noga

Inspektor ochrony Danych Osobowych - Tomasz Koptyra ( iod@koptyra.pl)

Opublikowano:
29.07.2020 (13:40)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 10.07.2019
Ilość odsłon: 6 757