Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków reguluje Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Domu Dziecka w Domaszkowie z dnia 27.12.2019 roku.

               Dyrektor Domu Dziecka w Domaszkowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w piątki w godzinach 9.00-11.00

Opublikowano:
14.04.2020 (13:43)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 14.04.2020
Ilość wyświetleń: 954