bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.04.2019 (11:54) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Struktura własnościowa i majątek

Dom Dziecka w Domaszkowie jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego, nie posiadającą osobowości prawnej.

Do realizacji zadań statutowych placówka wykorzystuje nieruchomość będącą własnością Powiatu Kłodzkiego a oddaną w trwały zarząd Decyzją Nr 1 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 maja 2011 r.

W skład mienia wchodzi:
1. Nieruchomość położona w Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej 15 w skład której wchodzi:
- działka o powierzchni 13063 m³,
- budynek główny o powierzchni użytkowej 985 m² i kubaturze 4840 m³,
- budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 116,2 m² i kubaturze 386,70 m³.

Wartość nieruchomości wynosi 337 187 zł. (stan na 31.12.2018 r.)             
2. Ruchomości i inne środki trwałe o łącznej wartości 300 414 zł. (stan na 31.12.2018 r.)

Opublikowano:
26.04.2019 (11:54)
Anna Radkiewicz
Autor: Anna Radkiewicz
Utworzono: 25.10.2016
Ilość odsłon: 3 659