Statut Domu Dziecka

Dom Dziecka w Domaszkowie jest  jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Powiatu Kłodzkiego działającą w formie wyodrębnionej jednostki budżetowej na podstawie  uchwalonego przez Radę Powiatu Kłodzkiego Statutu oraz uchwalonego przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego Regulaminu Organizacyjnego.

Statut  Domu Dziecka w Domaszkowie został uchwalony przez Radę Powiatu Kłodzkiego dnia 4 lipca 2006 r. Uchwałą Nr LIV/646/2006 na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zm.)
(do pobrania: Uchwała Rady Powiatu - PDF)

Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Domaszkowie
został uchwalony przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego dnia 2 lutego 2016  r. Uchwałą Nr 24/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Domaszkowie
(do pobrania: Regulamin Organizacyjny )

Funkcjonowanie Domu Dziecka określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Opublikowano:
26.04.2019 (11:22)
Anna Radkiewicz
Autor: Anna Radkiewicz
Utworzono: 18.02.2016
Ilość wyświetleń: 10 765