A A A
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Struktura własnościowa i majątek

Dom Dziecka w Domaszkowie jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego, nie posiadającą osobowości prawnej.

Do realizacji zadań statutowych placówka wykorzystuje nieruchomość będącą własnością Powiatu Kłodzkiego a oddaną w trwały zarząd Decyzją Nr 1 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 maja 2011 r.

W skład mienia wchodzi:
1. Nieruchomość położona w Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej 15 w skład której wchodzi:
- działka o powierzchni 13063 m³,
- budynek główny o powierzchni użytkowej 985 m² i kubaturze 4840 m³,
- budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 116,2 m² i kubaturze 386,70 m³.

Wartość nieruchomości wynosi 337 186,89 zł. (stan na 31.12.2015 r.)             
2. Ruchomości i inne środki trwałe o łącznej wartości 269 590,99 zł. (stan na 31.12.2015 r.)

Opublikował: Anna Radkiewicz
Publikacja dnia: 25.10.2016
Podpisał: Anna Radkiewicz
Dokument z dnia: 25.10.2016
Dokument oglądany razy: 3 076
Wersja aktualna tej strony