A A A
BIP

Przetargi

Zamówienia Publiczne udzielane są na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity -  Dz.. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
Członków Komisji powołuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 82, poz. 743)

Nie ma pozycji spełniających te kryteria
Opublikował: Anna Radkiewicz
Publikacja dnia: 08.04.2016
Podpisał: Anna Radkiewicz
Dokument z dnia: 09.11.2015
Dokument oglądany razy: 17 166
Wersje archiwalne tej strony