To jest wersja archiwalna z dnia 08.04.2016 (13:46) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Przetargi

Zamówienia Publiczne udzielane są na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity -  Dz.. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
Członków Komisji powołuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 82, poz. 743)

Opublikowano:
08.04.2016 (13:46)
Anna Radkiewicz
Autor: Anna Radkiewicz
Utworzono: 09.11.2015
Ilość wyświetleń: 30 729