A A A
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Strona główna (z dnia: 13.06.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana redaktora
 • Strona główna (z dnia: 29.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja informacji
 • Strona główna (z dnia: 12.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja danych
 • Strona główna (z dnia: 13.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych
 • Strona główna (z dnia: 10.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Skargi i wnioski (z dnia: 14.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Strona główna (z dnia: 29.12.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawa błędu w nazwie ulicy
 • Status prawny (z dnia: 30.12.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja regulacji prawnych - werjście w życie nowych przepisów
 • Zadania (z dnia: 26.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wprowadzenie informacji na utworzona stronę
 • Zadania (z dnia: 24.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wejście w życie nowych regulacji prawnych (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 • Status prawny (z dnia: 19.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprzedni link nie odnosił się do DD Domaszków
 • Zadania (z dnia: 20.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  błąd piśmienniczy
 • Status prawny (z dnia: 21.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana Regulaminu Organizacyjnego
 • Status prawny (z dnia: 26.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Błąd piśmienniczy
 • Status prawny (z dnia: 26.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Błąd piśmienniczy
 • Kierownictwo i kompetencje (z dnia: 03.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  korekta danych
 • Kierownictwo i kompetencje (z dnia: 24.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wydaie decyzji oddającej nieruchomość w trwały zarząd
 • Kierownictwo i kompetencje (z dnia: 20.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uzupełnienie informacji
 • Kierownictwo i kompetencje (z dnia: 25.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana na stanowisku pedagoga placówki.
 • Kierownictwo i kompetencje (z dnia: 10.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja danych
 • Kierownictwo i kompetencje (z dnia: 26.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych
 • Struktura własnościowa i majątek (z dnia: 26.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzono informację do wcześniej utworzonej strony
 • Kontrole (z dnia: 26.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzenie informacji do utworzonej wcześniej strony
 • Kontrole (z dnia: 03.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uzupełnienie informacji
 • Struktura własnościowa i majątek (z dnia: 03.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  korekta zdania pierwszego
Opublikował: Elżbieta Niepokój
Publikacja dnia: 03.03.2011
Podpisał: Elżbieta Niepokój
Dokument z dnia: 08.01.2011
Dokument oglądany razy: 4 745
Wersje archiwalne tej strony