bip.gov.pl
A A A K
BIP

Wersje archiwalne: Regulamin organizacyjny

Wersja z dnia 21.02.2013 (08:54)
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana Regulaminu

Wersja z dnia 17.12.2010 (13:15)
Powód wprowadzenia zmian: Nowy Regulamin Organizacyjny opracowany na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej